Rekenen & tekenen

Bij bouw of verbouwingen is het van belang dat constructies overeind blijven staan en voldoen aan regelgeving. Met het maken van duidelijke tekeningen en kwalitatieve berekeningen zorgt Bouwadvies Betuwe voor gedegen duurzame constructies. De rekensoftware Matrix en Autocad LT 2013 zorgen voor professionele resultaten.

Constructieberekeningen

Veel voorkomende constructieberekeningen zijn muurdoorbraken en aanbouwen. Zo kan het doorbreken van een muur op verschillende manieren worden opgevangen. In het eenvoudige geval kan dit met het plaatsen van een H-balk, vaker is een portaal nodig om de krachten die vrij komen weer te verdelen over de fundering, of om de stabiliteit te garanderen.

Voor een aanbouw is een goede fundering van belang. De constructieberekening bepaalt op welke wijze de constructie voldoet. In het geval van een dakopbouw, is een toetsing van de draagkracht van het bestaande dak en fundering natuurlijk belangrijk. Verder geeft een berekening van de dakconstructie en -wijze aan welke balklaag of constructieprincipe u dient te gebruiken.

Kostenberekeningen

Naast het rekenen aan het bouwwerk zelf, zorgt Bouwadvies Betuwe ook voor kostenberekeningen. Zo geeft een begroting van de bouwkosten een overzicht van de kosten waar u voor komt te staan. Ook maakt Bouwadvies Betuwe specifieke berekeningen voor materialen en werkzaamheden.

Tekeningen

Bouwadvies Betuwe zorgt voor alle gewenste soorten tekenwerk. In een vroegtijdig stadium zijn dat schetsen of 3d visualisaties om een beeld te geven van uw bouwplan. In een vervolgfase zijn dit bouwkundige tekeningen voor de aanvraag van vergunningen en het contracteren van een aannemer. Voorbeelden van tekeningen zijn constructietekeningen, bouwvoorbereidingstekeningen / bestekstekeningen, detailtekeningen, werktekeningen, maar ook tekeningen voor het structuur ontwerp, voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp.