Constructieberekening fundering

Het is vervelend wanneer je woning funderingsherstel nodig heeft. Het is een kostenpost die je waarschijnlijk niet verwacht hebt. Scheuren in de muur, het zakken van de vloer en knellen van de deuren, zijn de eerste signalementen van een slechte fundering. Met een goede aanpak kan je woning echter weer voor 50 jaar mee.


Onderzoek vooraf voor constructieberekening funderingsherstel

Voordat je begint met het laten maken van een constructieberekening voor het funderingsherstel, is gedegen onderzoek op verschillende vlakken noodzakelijk.

  • Een funderingsinspectie naar de bestaande fundering kan gedaan worden door het maken van een inspectieput. Dit kan veelal ter plaatse van een voorgevel.
  • Door het plaatsen van een proefbelasting op een houten heipaal is het mogelijk om te onderzoeken wat de draagkracht van deze heipaal nog is.
  • Een onderdeel dat zeker belangrijk is voor het maken van een constructieberekening voor funderingsherstel, is het grondonderzoek de sondering. Met een sondering wordt informatie ingewonnen over de opbouw van de bodem en de draagkracht. De sondering bepaalt onder andere de draagkrachtige zandlaag. De laag waarop de nieuwe heipalen komen te staan.
  • Naast de sondering wordt vaak een funderingsadvies gemaakt. Dit is een berekening van de draagkracht aan de hand van de sondering per type paal.

Werkwijze funderingsherstel

  • begane grondvloer te verwijderen
  • stalen buispalen worden langs de dragende muren geslagen
  • palen storten met beton
  • nieuwe betonvloer maken met verankeringen aan dragende muren (inkassingen)