Constructieberekening fundering

Het is vervelend wanneer je woning funderingsherstel nodig heeft. Het is een kostenpost die je waarschijnlijk niet verwacht hebt. Scheuren in de muur, het zakken van de vloer en knellen van de deuren, zijn de eerste signalementen van een slechte fundering. Met een goede aanpak kan je woning echter weer voor 50 jaar mee. Dit betreft ook een funderingsherstel constructieberekening.

Voordat we oplossingen bespreken, is het cruciaal om de veelvoorkomende problemen te begrijpen waarmee funderingen te maken kunnen krijgen. Problemen zoals settling, scheuren of ongelijke vloeren kunnen duiden op potentiële problemen. De gevolgen van het negeren van deze problemen kunnen variëren van kleine ongemakken tot ernstige structurele schade.

Huiseigenaren moeten waakzaam zijn voor zichtbare tekenen, waaronder scheuren in muren, vastzittende deuren of hellende vloeren. Het onderscheiden van normale settling en een ernstig funderingsprobleem is essentieel. Vroegtijdige detectie stelt huiseigenaren in staat om tijdig actie te ondernemen.


Onderzoek vooraf voor constructieberekening funderingsherstel

Voordat je begint met het laten maken van een funderingsherstel constructieberekening, is gedegen onderzoek op verschillende vlakken noodzakelijk. Dit kan volgens de F3O richtlijnen.

  • Een funderingsinspectie naar de bestaande fundering kan gedaan worden door het maken van een inspectieput. Dit kan veelal ter plaatse van een voorgevel.
  • Door het plaatsen van een proefbelasting op een houten heipaal is het mogelijk om te onderzoeken wat de draagkracht van deze heipaal nog is.
  • Een onderdeel dat zeker belangrijk is voor het maken van een constructieberekening voor funderingsherstel, is het grondonderzoek de sondering. Met een sondering wordt informatie ingewonnen over de opbouw van de bodem en de draagkracht. De sondering bepaalt onder andere de draagkrachtige zandlaag, daarmee ontstaat de laag waarop de nieuwe heipalen komen te staan.
  • Een sondering bepaalt wat de draagkracht van de grond is. Op basis daarvan volgt een funderingsadvies. Dit is een berekening van de draagkracht aan de hand van de sondering per type paal.
  • Er volgt grondwatermeting. Deze meet de hoogte van de grondwaterstand.

Werkwijze funderingsherstel

Er worden verschillende technieken gebruikt bij funderingsherstel, elk met zijn voor- en nadelen. Inzicht in deze methoden helpt huiseigenaren weloverwogen beslissingen te nemen over het welzijn van hun eigendom.

  • begane grondvloer te verwijderen
  • stalen buispalen worden langs de dragende muren geslagen
  • palen storten met beton
  • nieuwe betonvloer maken met verankeringen aan dragende muren (inkassingen)