Wat levert een constructie berekening mij op?

Wat gaat dat kosten? Zomaar wat vragen waar je mee te maken krijgt als je  begint met het plannen van een verbouwing of nieuwbouw. Een aannemer zegt dat je er een constructeur bij moet halen. Of hij zegt dat hij de Constructie berekening muurdoorbraak of doorbreken draagmuur wel uitvoert zoals hij dat altijd doet. Zonder tussenkomst van een deskundige. Of je hebt een vergunning nodig, maar weet absoluut niet waar je moet beginnen? 
Wij begrijpen dat het doorbreken van een draagmuur van je woning spannend is.

Voor het doorbreken van een muur of het maken van een doorbraak levert een constructie berekening je juist het volgende op:

  • Met een berekening van een goede constructeur verminder je het risico op verzakken en scheuren.
  • Met een berekening voldoe je aan de wet- en regelgeving. Je hebt een vergunning nodig, een berekening van een muurdoorbraak of voor het doorbreken van een draagmuur is daar onderdeel van.
  • Een aannemer weet met een constructie berekening precies welke materiaal gebruikt moeten worden.
  • Het risico op onnodige kosten en bouwfouten wordt kleiner met een berekening.
  • Ook zonder vergunning, dien je te bouwen volgens de geldende wet- en regelgeving en is een berekening verplicht.

Snelle en efficiënte afhandeling van de opdracht. Kwam wat meerwerk bij kijken, waar hij eenzelfde nette prijs voor rekende. Heeft als tegenprestatie aangeboden contact te onderhouden in het vervolgproces met de gemeente. Erg tevreden dus! A. Verheij

Werkwijze constructie berekening voor draagmuur of muurdoorbraak

Voordat een constructeur met het berekenen van je plannen aan de slag kan, is een oorspronkelijke tekening en berekening nodig. Dit zijn tekeningen en berekeningen van de bestaande woning. Mogelijk heb je deze nog in je bezit. De kans is aanwezig dat er plannen bij het archief van de gemeente aanwezig zijn.
In sommige gevallen is deze tekening echter niet meer aanwezig, daarom is een bezoek benodigd. In een werkbezoek kan de constructeur de woning inmeten en de materialen van de constructie van de woning vast stellen. Voordeel van dit bezoek op locatie, is dat je meteen de wensen met de constructeur kunt bespreken.

Nu zijn er bruikbare gegevens uit het archief. Of de constructeur heeft voor de berekening van de muurdoorbraak of draagmuur een werkbezoek afgelegd en hierin gegevens vastgesteld. De constructeur kan nu aan de slag en zal een rapport opstellen met een tekening. Het rapport geeft weer op welke manier een constructie voldoet. Een constructietekening geeft weer welke constructie gemaakt zal moeten worden.

In veel gevallen is een stempelplan aan te raden. Dit stempelplan geeft weer op welke wijze een muurdoorbraak of draagmuur moet worden gesteund tijdens de werkzaamheden. Een stempelplan voorkomt grote scheurvorming, wanneer dit in de constructie berekening is opgenomen. Een aannemer gaat vaak af op ervaring. Dit kan echter afwijken van dat wat de eis is.

Met de constructie berekening voor de draagmuur, kun je vergunning aanvragen. Je kunt eventueel vragen of de constructeur hier ervaring mee heeft. Om kosten te besparen kun je dit mogelijk ook zelf doen.

Tijdens de bouw muurdoorbraak of draagmuur

De constructie berekening en constructie tekening van de muurdoorbraak of draagmuur, kun je overhandigen aan een aannemer. Deze kan je voorzien van een prijsopgave of offerte voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Een constructeur kan vragen van de aannemer nog beantwoorden, mocht dit nodig zijn. Het is ook mogelijk om de constructeur te vragen om tijdens de werkzaamheden toezicht te houden op de bouw.

Constructie berekening muurdoorbraak of draagmuur

Stabiliteitsportaal in bestaande achtergevel

Het kan zijn dat je van plan bent om de achtergevel te slopen. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van een schuifpui, of bij het maken van een aanbouw. In sommige gevallen is de achtergevel een voorziening van stabiliteit voor de bestaande woning. Deze kun je dan ook niet zomaar weghalen, zonder in de constructie berekeningen en constructie tekeningen een stabiliteitsportaal op te nemen. Een portaal is een ligger met kolommen en eventueel een onderligger. Ook bij een woning tussen woningen in, is een portaal nodig. In geval van calamiteit kan een buurpand instorten. De eigen woning dient dan overeind te blijven.

Omgevingsvergunning doorbreken draagmuur

Voor het doorbreken van een dragende muur is in veel gevallen een vergunning nodig. Voor het aanvragen van een vergunning zijn meer stukken nodig dan alleen een constructie berekening, zoals een constructie tekening van de muurdoorbraak is ook nodig. Het gaat dan om details van de aansluiting met eventueel de oplegging van de stalen ligger ten behoeve van de door te breken muur. Ook een overzichtstekening kan zinvol zijn. Op deze tekeningen staan maatvoering, verbindingen van bouten en lassen en eventuele opleggingen en dergelijke. Naast deze stukken kunnen voor een doorbraak tekeningen zoals plattegrond bestaand en nieuw en doorsnede bestaand en nieuw nodig zijn.