Wil je zonnepanelen op een dak van een bedrijfspand plaatsen. Dien je te voldoen aan het bouwbesluit en andere regelgeving. Voor de Scope 12 verzekering is een constructieberekening nodig.

Een investering in zonnepanelen dient financieel rendabel te zijn. Naast dat je bijdraagt in de verduurzaming van de Nederlandse energie. Een constructieberekeningen helpt je daarbij wanneer deze een zo rendabel mogelijke oplossing voorschrijft. Met zo min mogelijk constructieve aanpassingen ontstaat een zo rendabel mogelijk project.

Het is ook mogelijk om je dak te verhuren.

Scope 12-keuring constructieberekening zonnepanelen

Een installatie voor zonnestroom is een enorme investering, daarbij kunnen verzakkende daken, brand of opwaaiende daken en panelen voor veel schade zorgen. Om dit te voorkomen eisen verzekeringen een Scope 12-keuring. Met een Scope 12-keuring willen verzekeraars het risico op schade kleiner maken. Een onderdeel van de Scope 12-keuring is een constructieberekening van het dak waar de zonnepanelen op komen liggen. Met een constructieberekening wil de verzekeraar weten of het dak voldoet aan de NEN-normen omschreven in de Eurocode.

constructieberekening zonnepanelen op kantoorgebouw

Staal, beton of hout

Voor ieder type dak is een berekening van de constructie nodig. Er worden van de volgende onderdelen een berekening gemaakt:

  • dakconstructie gordingen
  • spanten hout, of staal
  • in sommige gevallen de dragende wanden en fundering

De berekening schrijft voor dat er op een bepaald gedeelte wel panelen toegepast kunnen worden. Soms volgen uit de berekening aanvullende voorzieningen die nodig zijn om de zonnepanelen te kunnen toepassen. Wij zullen deze voorzieningen altijd in overleg aangeven.

Een veilig dak

Een constructieberekening voor zonnepanelen is belangrijk voor de veiligheid van het dak. Sneeuw en regen belast het dak extra, daarbij ontstaat door het toevoegen van de zonnepanelen meer doorbuiging bij regen. De afvoeren en noodafvoeren dienen aanwezig te zijn, daarbij dienen deze regelmatig gecontroleerd te worden. Laat noodafvoeren aanbrengen indien nog niet aanwezig.

Benodigd

Voor het maken van de berekening zijn archiefgegevens benodigd. Dit zijn de tekeningen en berekeningen van de originele bouw van het pand. Deze zijn op te vragen bij de gemeente. Soms zijn archieven niet meer aanwezig. De constructie kan dan worden ingemeten. Let er op dat bij het inmeten van de constructie deze zichtbaar dient te zijn. Geef dit bij een aanvraag aan.