Constructieberekening fundering

Mocht je een verbouwing aan het plannen zijn en maakt een fundering onderdeel uit van de verbouwing, dan heb je voor deze fundering een constructieberekening nodig. Ook kan een constructieberekening van een fundering onderdeel zijn van een aanvraag omgevingsvergunning.

  • Je twijfel wegnemen over een fundering op heipalen, of een fundering op staal (fundering op zand)
  • Met een constructieberekening van een fundering verklein je het risico op scheuren en verzakkingen
  • Je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, een fundering met constructieberekening is een verplichting bij de aanvraag van een omgevingsvergunning
  • Een constructieberekening met een constructietekeningen van een fundering zorgt ervoor dat een aannemer weet hoe hij een fundering moet uitvoeren
  • Een constructieberekening verkleind het risico op bouwfouten en daarmee onnodige faalkosten

Je krijgt de garantie dat de fundering constructieberekening voldoet bij de gemeente

Indien je constructieberekening van een fundering onderdeel is van de aanvraag omgevingsvergunning, heb je van ons de garantie dat deze voldoet. Mocht de gemeente de constructieberekening van de fundering niet in één keer goedkeuren, verzorgen wij de aanvullingen kosteloos.


Onderdelen constructieberekening fundering

Een constructieberekening van een fundering bevat altijd een aantal vaste onderdelen. De constructieberekening is zodanig opgezet dat een controlerende instantie van de gemeente makkelijk kan controleren of de constructieberekening voldoet aan de wet- en regelgeving.

  • voorschriften en uitgangspunten
  • gewichtsberekening die aantoont welke belastingen op de fundering rusten
  • stabiliteitsberekening van het gebouw
  • constructieberekening
  • constructietekening