Advies & begeleiding

Bouwadvies Betuwe zorgt voor advies en begeleiding van uw totale bouwproject. Advies over de vestigingslocatie tot en met het inschakelen aannemer en architect en begeleiding tijdens de bouw. Op deze wijze heeft u één aanspreekpunt tijdens het hele bouwproces, die uw wensen vertaald naar de concrete uitvoering. Iemand die de bouwtaal spreekt, de wegen binnen procedureland kent en controleert op meer- en minderwerk. Natuurlijk kunt u Bouwadvies Betuwe ook inschakelen voor een deel van het proces.

Voortraject

Tijdens het voortraject levert Bouwadvies Betuwe advies over uw eerste plannen. Te denken valt aan een advies voor een goede locatiekeuze, over vergunningen en procedures die u dient te volgen, een globaal kostenadvies of een totale haalbaarheidsadvies. Natuurlijk draagt Bouwadvies Betuwe ook alternatieve oplossingen aan, indien wenselijk.

Bouwvoorbereiding

Weet u wat u wilt, maar dan? Bouwadvies Betuwe geeft advies over de te volgen procedures en vergunningen en welke berekeningen, tekenen en kosten hiervoor nodig zijn. [links op nemen naar rekenen & tekenen en toetsing]. In deze fase geeft Bouwadvies Betuwe ook voor het aanschrijven van aannemers. Op basis van uw wensen en de aanbieding ontvangt u een advies voor het inschakelen van de juiste aannemer.

Bouw

Als u tot slot daadwerkelijk gaat bouwen of verbouwen, dan wilt u dat dit zo goed mogelijk verloopt. Bouwadvies Betuwe begeleidt voor u het traject tijdens de bouw, controleert of de uitvoering gaat zoals met u is afgesproken en bewaakt gemaakte afspraken tussen u en de aannemer.

Beheer

Heeft u een ouder pand en wilt u advies over de staat van onderhoud? Wilt u inzicht krijgen welke maatregelen de komende jaren genomen dienen te worden? Bouwadvies Betuwe geeft u met beheerplannen inzicht in de te nemen maatregelen en te verwachten kosten. Ook kunt u hier direct de energieprestatie van uw woning of pand in laten meenemen.