Een kelder onder een bestaande woning maken, kan praktisch zijn. Het is echter een grote ingreep. Er moet rekening worden gehouden met de bestaande fundering. Maar ook voor met het grondwaterpeil.

Wat kan een constructieberekening kelder je opleveren?

Een berekening door een goede constructeur levert je het volgende op:

 • het verkleint het risico op scheuren en verzakking. Een goede constructeur levert een juist funderingsadvies. Aannemers gaan hier vaak de fout in. Een constructieberekening zorgt ervoor dat de kelder veilig en stabiel is. Het analyseert de belastingen, krachten en spanningen die op de constructie zullen worden uitgeoefend en bepaalt de benodigde materialen, afmetingen en versterkingen om ervoor te zorgen dat de kelder voldoet aan de vereiste bouwvoorschriften en normen.
 • een aannemer weet hoe hij de kelder kan bouwen door de constructie tekening en berekening.
 • een constructie berekening en constructie tekening geeft minder risico op fouten, daarmee worden extra kosten voorkomen.
 • mogelijk is vergunning nodig voor de kelder. De constructie berekening kelder en constructie tekening voor de kelder zijn een belangrijk onderdeel van de aanvraag.

Wat bevat een constructieberekening kelder?

 • geldende wet- en regelgeving en de uitgangspunten
 • gewichtsberekening
 • principe stabiliteit en berekening stabiliteit kelder
 • toetsing bestaand waar nodig
 • berekeningen van de doorbraak, dak, fundering, lateien
 • constructie tekening met elk onderdeel
 • stempel en/of stutplan bestaand

Aanvullend kan een bronbemalingsplan nodig zijn en verder grondonderzoeken.

De opzet van een rapport constructieberekening kelder is helder. Zodanig dat een gemeente of andere instantie deze kan controleren.