MPG berekening vereist bij indienen omgevingsvergunning

De berekening van de Milieuprestatie Gebouwen dient vanaf 2012 berekent te worden. Sinds 1 januari 2018 wordt een grenswaarde gehanteerd. De MPG is een uitdrukking van de milieu-impact van alle materialen die gebruikt worden bij de totstandkoming van een gebouw. De grenswaarde die op dit moment gehanteerd wordt, is nog niet streng. Deze zal in de toekomst echter aangescherpt worden.

Hoe werkt de MPG berekening

Voor een MPG berekening, worden alle milieueffecten van de in het gebouw toegepaste installaties en materialen, bij elkaar opgeteld. De referentielevensduur van 75 jaar geeft aan hoe vaak een materiaal vervangen zal moeten worden. Ook schilderwerk en onderhoud is een onderdeel van de berekening.
De MPG wordt uiteindelijk vertaald naar een schaduwprijs. Deze schaduwprijs heeft verder niets te maken met de bouwkosten of de prijs van het gebouw. Het geeft een goede schatting van de maatschappelijke kosten die gemaakt dienen te worden om de maatschappelijke schade te verhelpen.
Met ingang van 1 januari 2018 dient de MPG bij nieuwbouw maximaal €1,00/m2 brutovloeroppervlakte te zijn.
Wilt u meer informatie over de MPG berekening, of de MPG berekening door Bouwadvies Betuwe uit laten voeren, neemt u contact op.

Berekenen milieubelasting

Materialen hebben een eigen milieubelasting. Deze kan worden uitgerekend Dit gebeurd via een MPG-
berekening. De MPG berekening is steeds belangrijker. Dit mede doordat de energieprestatie lager en lager wordt.
Belangrijk om te weten is dat maatregelen die gunstig zijn voor de energieprestatie (EPC), nadelig kunnen zijn voor de MPG berekening. Andersom is dit ook van toepassing. Materialen met een lage milieubelasting, kunnen nadelig zijn voor de EPC.

Welke gebouwdelen van invloed op MPG berekening

Er zijn gebouwdelen die meer van invloed zijn op de MPG berekening, dan andere gebouwdelen. De gebouwdelen met de grootste invloed op de MPG berekening zijn de installaties, de vloeren en de gevels. In totaal vormen deze gebouwdelen tot 80 % van de MPG berekening. De MPG berekening zal echter sterk afhankelijk zijn van het installatieconcept en de geometrie van het gebouw.

Wilt u een MPG berekening laten uitvoeren, wij maken graag een offerte voor u. Belt u naar 06-10489716, of mail naar info@bouwadviesbetuwe.nl