Op 1 januari 2021 is de nieuwe Beng van start gegaan. Beng is Besluit Energie neutraal Gebouwen. Deze komt in plaats van de EPC. De Beng berekening moet zorgen dat theorie en praktijk beter op elkaar aansluit, daarom gaat het om nieuwe eisen waar elke nieuwbouw woning en nieuw gebouw aan moet voldoen, waarbij de Beng is gesplitst in drie zogenoemde indicators.

Beng berekening
Beng berekening
 1. Energiebehoefte
 2. Primair energiegebruik
 3. Aandeel hernieuwbare energie

Beng berekening bij vergunning

Bij indiening van een vergunning is een Beng nodig. Zonder een berekening die voldoet aan de eisen wordt de vergunning niet verleend. De methode om een Beng te bepalen is NTA 8800. De adviseur die de Beng opstelt, is gecertificeerd. Het gaat dan om een BRL 9500 certificering.

Aandachtspunten ontwerp

Een ontwerp dient aan alle eisen van de Beng te voldoen, daarom is het goed om een aantal aandachtspunten op een rij te hebben:

 • het stedenbouwkundig plan en
 • de oriëntatie van de woning
 • isolatie schil
 • luchtdichtheid
 • zomernacht-ventilatie
 • zonwering
 • keuze bouwsysteem

Een hoge waarde isolatie is van belang, daarom moet de isolatie voldoen aan de eisen die hiervoor zijn.

Punten bij BENG 2 zijn:

 • efficiënte installaties
 • ventilatie met vraag gestuurd en wtw
 • warmteafgifte op lage temperatuur
 • korte leidingen voor warm water
 • gebruik van een douche-wtw en
 • toepassing van hernieuwbare energie

BENG 3 punten zijn:

 • het gebruik van zonne-energie
 • warmte via omgeving en
 • externe warmte met een groot aandeel hernieuwbare energie

De berekening van de Beng beperkt zich tot de aan het gebouw gebonden functies.